• تحصیلات

  • کارشناسي ارشد مهندسي ژئوماتيک – فتوگرامتري
   • دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي – 1381
   • عنوان پايان نامه : تناظريابي خودکار تصاوير ماهواره اي داراي هندسه پويا به منظور توليد مدل رقومي ارتفاع و تصاوير ارتوفتو
  • کارشناسي مهندسي نقشه برداري
   • دانشگاه تهران - 1377
 • تجربیات حرفه ای

  • طراحی و توسعه ژئوپورتال ملی تالاب های ایران - سازمان حفاظت محیط زیست کشور- 1399
  • طراحی و توسعه emGeo Mobile GIS - 2020 Lund University, Sweden
  • طراحی و توسعه emGeo Geoportal - 2020 Lund University, Sweden
  • طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی توانیر (Web-GIS) - توانیر- 1398
  • طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی محیط زیست (Web-GIS) - سازمان حفاظت محیط زیست کشور- 1398
  • طراحی و توسعه iMSEP "internet-based information Management System for Environmental Protection and Disaster Risk Management" - 2018 Lund University, Sweden
  • مشارکت در طراحی و توسعه نرم افزار جامع نمایش و مدیریت داده ها و تصاویر ماهواره ایی (ستیا) - 1397
  • طراحی و توسعه رابط برنامه نویسی کاربردی (API) سامانه اطلاعات مکانی شهرهای جدید - 1396
  • مشارکت در طراحی و توسعه سامانه مدیریت کمیسیون ماده 5 وزارت راه و شهرسازی - 1395
  • طراحی و توسعه سيستم اطلاعات جغرافيايي شرکت های برق منطقه ای - 1395
  • مشارکت در طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی شهرک های صنعتی ایران - 1394
  • طراحی و توسعه نرم افزار سامانه اطلاعات مکانی سازمان حفاظت محیط زیست - سازمان حفاظت محیط زیست کشور- 1393
  • مشارکت در طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی پایه وزارت راه و شهرسازی - 1392
  • مشارکت در طراحی و توسعه سامانه جستجوی منابع مکانی سازمان نقشه برداری کشور  (ژئوپرتال ملی)- 1392
  • مشارکت در طراحی و توسعه سامانه جستجوی منابع مکانی وزارت نیرو- 1391
  • طراحی و توسعه نرم افزار  پایگاه داده مکانی (GIS) طرح های توسعه وعمران- وزارت مسکن و شهرسازی - 1390
  • مشارکت در طراحی و توسعه سامانه جستجوی منابع مکانی سازمان نقشه برداری کشور - 1390
  • مشارکت در طراحی و توسعه سامانه اطلاعات مکانی شهرهای جدید - 1390
  • توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي شرکت برق منطقه ای یزد - 1390
  • توسعه نرم افزار سيستم حامی تصمیم گیری مکانی در مطالعات اکتشاف ذخایر مس - شرکت ملی صنایع مس ایران- 1389
  • توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي مديريت امور اکتشافات - شرکت ملی صنایع مس ایران- 1389
  • توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي شرکت برق منطقه ای غرب - 1389
  • توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي شرکت برق منطقه ای آذربایجان - 1389
  • طراحی و تولید نرم افزار Mobile-GIS شرکت برق منطقه ای مازندران - 1389
  • طراحی و ایجاد کاتالوگ سرویس WMS، CSW و Web-GIS شرکت برق منطقه ای مازندران - 1389
  • طراحی و توسعه سرويس تحت وب خدمات مکاني مبتني بر تصاوير ماهواره­اي و نقشه ايران- سازمان فضایی ایران - 1388
  • طراحي و تولید نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي شرکت برق منطقه ای مازندران - 1387
  • طراحي و توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي پایه صنعت برق - 1386
  • طراحی و توسعه نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي مديريت امور اکتشافات - شرکت ملی صنایع مس ایران- 1386
  • طراحی و تولید نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی شهری استان کهگیلویه و بویر احمد - 1385
  • طراحي و تولید نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي پایه استان اصفهان - 1385
  • طراحی و تولید نرم افزار سرویس تحت وب مدیریت اطلاعات مکانی - سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- 1384
  • طراحي و تولید نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي پایه استان یزد - 1384
  • طراحي و تولید نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي شهرداری شیراز - 1384- 1383
  • طراحي و تولید نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي پایه صنعت برق - 1383
  • طراحي و تولید نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي پايه وزارت صنايع و معادن - 1382
  • طراحي و اجراي نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي مديريت امور اکتشافات- شرکت ملی صنایع مس ایران - 1381
 • زمینه تخصصی

  • آشنایی با زبان ها و ابزارهای برنامه نویسی کامپیوتری:
   • Node.js
   • Mobile Programming - Android, Cordova
   • Microsoft Visual Studio .NET ,VB.NET, C#.NET, ASP.NET, ASP.NET Core
   • Borland C++ Builder
   • Microsoft Visual Basic
   • Web Programming: ASP, Html, JavaScript, Ajax, MVC, jQuery,JQuery Mobile, Dojo, Extjs, Bootstrap, D3
   • ESRI ArcGIS, ArcObjects, ESRI Mapobjects, Python
   • ArcGIS Server, Web ADF, ArcGIS API for Javascript
   • Openlayers, Leaflet
   • Direct3D
  • طراحي و برنامه نویسی سيستم هاي GIS
  • طراحي و برنامه نویسی سيستم هاي Web-GIS
  • نقشه برداري، فتوگرامتري، GIS
 • سوابق شغلی

  • همکاري در پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
  • شرکت ایزیران – 1383
  • شرکت مهندسي نرم افزار گلستان – 1381
  • موسسه تحقيقات و توسعه احسان – 1380 تا 1381
 • تماس